Üldised uudised

Medpoint on valitud SEB kasvuprogrammi 2018

Medpoint valiti SEB panga kasvuprogrammi 2018.  SEB ja Euroopa Innovatsiooniakadeemia poolt koostöös rahvusvaheliste partneritega (Stanford, UC Berkeley ja Google) väljatöötatud Kasvuprogramm on praktiline ja põhineb juhtumiuuringutel.

  • Õppimine läbi juhtumiuuringute
  • Kliendi vajadusest lähtuvate toodete ja teenuste arendamine ja katsetamine
  • Jätkusuutliku ja innovaatilise ettevõttekultuuri loomine
  • Äritegevuses uute võimaluste leidmine, mis võiks kaasa tuua hüppelise kasvu kasumlikkuses
  • Turuliidriks kasvamise ja välisturgudele laienemise suunised
  • Kasvuambitsiooni disainimine
  • 100 päeva tegevusplaan

Digitaalse kasvuprogrammi valiti 12 Eesiti edukat ettevõtet nende seas ka Medpoint. Piloot programmis osalejatele on toeks lõuendid, tööriistad ja digitaalne mentor, kes annab tagasisidet ja juhendab ülesannete lahendamisel. Digitaalse programmi viiakse läbi koostöös Euroopa Innovatsiooniakadeemia ja Alar Kolgiga.

Eelmisel kevadel avas SEB Innovatsioonikeskuse eesmärgiga toetada ettevõtteid nende äritegevuse arendamisel ning tõsta nende konkurentsivõimet. SEB Kasvuprogramm aitab ettevõtetel juba järgmise 3-6 kuu jooksul viia oma tegevuse uuele tasemele.

SEB on Põhjamaade juhtiv finantsteenuste grupp. Ettevõtlik ja innovaatiline mõtteviis on parema maailma loomisel määrava tähtsusega. Seetõttu innustame ja toetame edasipüüdlikke ettevõtjaid toetustegevustega nagu ettevõtluskonkurss Ajujaht, ettevõtlusõppe edendamine koostöös Junior Achievementiga ning ärialaste teadmiste jagamine eakadeemia.seb.ee kaudu. SEB eesmärk on luua klientidega pikaajalisi ja jätkusuutlikke suhteid, toetada neid nii headel kui halbadel aegadel. Loe SEB grupi kohta lisaks: www.sebgroup.com