Inpello OÜ (edaspidi nimetatud medpoint.ee või müüja) e-poe tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud ostja või tarbija), kes kasutavad medpoint.ee e-poodi või tellivad kaupu medpoint.ee e-poest.

REGISTREERUMINE

 • Registreerumiseks on vajalikud vaid need andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Käsitleme isikuandmeid konfidentsiaalsena ja avaldame kolmandale osapoolele vaid juhul, kui see on vajalik kauba kohaletoimetamiseks või seadusega ettenähtud juhtumitel.
 • Müüja jätab endale õiguse saata kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist müüja andmebaasist.

TELLIMINE

 • Tellimuse sooritamiseks valige sobiv toode ning lisage see ostukorvi.
 • Valige sobiv kohaletoimetamisviis.
 • Toote lisamine ostukorvi ei kohusta ostma. Toodet hoitakse ostukorvis seni, kuni Te selle kustutate või ostu vormistate.
 • Tellimuse vormistamiseks kontrollige, et kõik vajalikud andmed oleks sisestatud.
 • Toodete kättetoimetamise tingimused kehtivad Eesti Vabariigi piires kui ei ole märgitud teisiti.
 • Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
  – kaup on laost otsa saanud;
  – kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
  – kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.
  Kui  müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
 • Kauba hind ja kauba saadavus võib jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 • Tellimused pannakse 90% juhtudel teele samal päeval!  Tingimusel, et see on vormistatud ja makse laekunud enne kella 15:00. L-P tehtud tellimused pannakse posti järgneval esmaspäeval.  NB! Pangalingimaksed laekuvad koheselt ja ülekanded 3x päevas.

TELLIMUSE KINNITAMINE JA MAKSMINE

 • Tellimuse kinnitamisel suunab e-pood Teid automaatselt valitud internetipanka  või saadetakse panga rekvisiidid ülekande sooritamiseks E-mailile.
 • Kui ettemaks ei ole laekunud 3 päeva jooksul, siis tellimus tühistatakse.
 • Kaup pannakse teele pärast makse laekumist. Teile saadetakse emailile ka tellimuse kinnitus koos PDF arvega (saatjaks tellimus@medpoint.ee).
 • Nädalavahetusel laekunud tellimused võetakse täitmisele esimesel tööpäeval.
 • Juhul, kui mõnda tellitud toodet ei ole siiski saadaval, teavitatakse e-maili teel sellest esimesel võimalusel.
 • Kliendi või tellimuse soodustus (sh kampaaniakoodiga määratud soodustus) ei rakendu postikulule.
 • Transpordi tingimustega saate tutvuda siin->Transport
 • Ostu sooritades epoest garanteerime et toode on poes olemas lubatud ajal, kui soovite kauplusesse ise järgi tulla.
 • Broneerimise võimalus puudub. Kui märkate, et Teie poolt soovitud toode on otsas, saate kirjutada info@medpoint.ee. Püüame Teie soovidega arvestada.
 • Kui soovite peale tellimuse esitamist kaubale ise järele tulla, on seda võimalik teha  peale tellimuse vormistamist 1 nädala jooksul (va eraldi kokkulepe). Kui seda ei ole tehtud 1 kuu jooksul, läheb/lähevad “broneeritud” toode/tooted müüki.

HINNAD

 • Kõik medpoint.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 • Medpoint.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 • Epoe ja kaupluse hinnad võivad erineda. Epoes võib leida lisa sooduspakkumisi, mida kaupluses pole rakendatud.

TELLIMUSE TAGASTAMINE

Tagastamisõigus 14 päeva jooksul alates kättesaamisest (kui on järgitud kõiki tagastamisega seonduvaid tingimusi):
 • Annate tagastamissoovist teada (info@medpoint.ee). Avaldus peab sisaldama järgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse/arve number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Lisaks soovitame märkida ära ka põhjuse, miks soovite tellimust tagastada. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti, kui ei ole kokkulepeitud teisiti.
 • Kaup peab olema tagastatud 30 päeva jooksul taganemiseavalduse tegemisest;
 • Toode peab olema kasutamata ning korrektselt pakitud originaalpakendis.
 • Tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 12€ ulatuses klient (Näiteks makstud transpordikulu) välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule (vale või defektne toode).
  OLULINE! Kui klient unustab/jätab pakile järele minemata ning kaup saadetakse automaatselt saatjale (Inpello OÜ) tagasi, on klient kohustatud tagastamisele kuuluva summa kulud katma.
 • Kui pärast kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul alates tagastatud kauba saabumisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul, kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 • Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega) esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud medpoint.ee e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.
 • Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab klient kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile info@medpoint.ee järgneva infoga:
  1. kliendi nimi ja kontaktandmed;
  2. kaebuse esitamise kuupäev;
  3. tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;
  4. Medpoint.ee-le esitatav nõue;
  5. arve number, võimalusel lisada arve koopia.
 • Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise või rikkumise tõttu.
 • Müüja ei kompenseeri moraalset kahju või saamata jäänud tulu, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
 • Alates 01. jaanuar 2022 on puuduste tekkimise põhjuste tõendamise kohustus 1 aasta jooksul pärast ostu tegemist müüjal, hiljem tuleb tarbijal endal tõestada, et tegemist on tootmisveaga, mitte tarbija enda valest kasutamisest tingitud defektiga.
 • Toodete akudele kehtib garantii 6-12 kuud (Sõltuvalt tootjast)
 • OLULINE! Akut tuleb säilitada pooltäis olekus. Aku hoiustamine tühjaks või täis laetuna toob kaasa selle enneaegse hävimise. Uued akud on pooltäis.

  Akudel on olenevalt mudelist 6-12kuuline garantiiaeg, mille jooksul hüvitatakse garantiajal ilmnevad valmistus- ja toormevead.Garantii aluseks on arve. Ka anuma ja klemmikaane kahjustused, mis on tekitatud jõu kasutamisel või vale käsitlemise tagajärjel ei kuulu hüvitamisele garantii korras. Müüja ei vastuta kahjude eest mis on tekkinud rikkis elektriseadmete tõttu.(Sügavtühjenenud aku riknemine külma tagajärjel,akuplaatide oksüdeerumine madala pinge tõttu).

 • Akude puhul Võtke arvesse ka:

  1. Aku mittekasutamisel toimub isetühjenemine,seetõttu tuleb seisvat akut iga 3 kuu järel kontrollida ja vajadusel täiendavalt laadida.
  2. Garantii ei eelda tasuta laadimist,kui aku on tühjenenud ning sellise kahju hüvitamist,mis on tekkinud ala-või ülelaadimise tagajärjel.
  3. Aku jäätumine on tingitud madalast laetuse tasemest ja see ei kuulu garantii alla.

  ETTEVAATUST!
  Aku sisaldab väävelhapet. Silma sattumisel pesta rohke veega!

PRIVAATSUS POLIITIKA

Kõiki Medpoint.ee tellimise ning ostude sooritamise käigus teatavaks saanud personaalseid andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Me ei avalda kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Ettevõte kasutab Kliendi personaalseid andmeid tellitud toodete saatmiseks kliendile või tellimustega seotud küsimuste korral.
Kliendi jäetud tagasisidet võib Medpoint.ee kasutada reklaami eesmärkidel ainult siis, kui klient on selleks nõusoleku andnud.
Kõik klientide kommentaarid läbivad esmalt ülevaatuse ja seejärel tehakse poe haldaja poolt valik, millised avaldatakse ja millised mitte.
Kliendi kommentaaris on poe haldajal lubatud teha ainult keelelisi korrektuure, ilma et kommentaari mõte muutuks.
Klient võib igal hetkel nõuda oma andmete kustutamist Medpoint.ee andmebaasist.

Küsimuste korral kirjuta meile info “at” medpoint.ee