Kõigi inimeste individuaalsed tulemused võivad olla erinevad. Seega sellel veebilehel mainitud tekstid ei püüa diagnoosida, ravida ega ennetada ühtegi haigust ega asenda meditsiinilist nõu. Kugi mei valikus on mitmeid meditsiiniseadmeid, siik ravi osas tuleks konsulteerida arstiga või muu ametliku tervisetöötajaga, kel on luba patsiendile uuringuid teha ning/või kes on kursis patsiendi haiguslooga.

Informatsioon ja nõuanded, mis on seotud selle veebilehega, ei asenda arsti või muu ametliku tervisetöötaja nõu ega pretendeeri arsti-patsiendi suhtele.  Iga indiviidi ravitüüp ja/või -tulemused võivad varieeruda sõltuvalt antud olukorrast ja tingimustest. Toote kasutamine (või mittekasutamine) peab sõltuma patsiendi konkreetsest tervislikust seisundist ja tema meditsiinialase konsultandi hinnangust olukorrale, riskidele, eelistele, eesmärkidele ja muule, mis on seotud meditsiinilise olukorraga. Ükskõik, kelle arvamust ega seisukohta selell veebilehel ei tohi võtta hinnanguna ega asendusena meditsiinilisele konsultatsioonile, samuti garantiina tulemustele. Tekstid ja pildid, mis on seotud selle veebilehega, ei paku garantiid soovitud tulemustele ega eelistele toote kasutamisel. Patsient peab otsustama, kas toodet kasutada või mitte ning mis on selle eelised ja riskid, alles peale arstiga konsulteerimist.