Kinkekaart

Kirjeldus

Kirjeldus

Medpoint kinkekaart on leidlik ja suurepärane kingitus nii sõbrale kui pereliikmele. Pakume 6 erineva väärtusega kinkekaarte: 5€, 10€, 20€, 30€, 40€ ja 50€. Või vali summa ise omal soovil.
Kinkekaart kehtib ostu hetkest 12 kuud ja kinkekaarti ei pikendata.

Kinkekaardil märgitud summa eest saab osta kõiki Medpoint poolt müüdavaid tooteid

Kinkekaardi tingimused

Kinkekaart on maksevahend, mis kehtib Medpoint.ee epoes või kaupluses (Juhkentali 15)  ja mida kasutatakse  kaupade või teenuste eest tasumiseks. Kinkekaarti võib kasutada ühe korra, kui pole märgitud teisiti.

Käesolev Kinkekaardi kasutamise eeskiri reguleerib OÜ Inpello poolt välja antavate Kinkekaartide väljastamise, ringluse ja kasutamisega seotud tingimusi ja toiminguid ning kehtib kõigile Kinkekaardiga seotud Klientidele ja kolmandatele isikutele.

 1. Mõisted

Kinkekaart on elektrooniline maksekaart, mis kehtib Medpoint.ee ja mida kasutatakse Ostude eest tasumisel Nimiväärtuse summas.

Aegumiskuupäev märgib viimast päeva (kaasa arvatud), mil Kinkekaarti on võimalik Ostu eest tasumiseks kasutada, s.t. Kinkekaardi kehtivusaja viimane päev.

Ost on kaupade või teenuste ostmine, tasudes selle eest osaliselt või täielikult Kinkekaardiga.

Väljastaja on Kinkekaardi müüja ehk Medpoint.ee

Klient on eraisik, juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes soetab Kinkekaardi või kasutab seda.

Nimiväärtus on rahasumma, mille Klient maksab samas väärtuses Kinkekaardi eest.

 1. Kinkekaardi Nimiväärtus
  1. Kinkekaardi Nimiväärtuse otsustab Klient, Kinkekaardi väikseim Nimiväärtus on 5 eurot ja suurim Nimiväärtus 500 eurot.
 2. Kinkekaardi müügikohad ja ostmine
  1. Kinkekaarti on õigus väljastada OÜ Inpellol
  2. Kinkekaardi Väljastaja müüb Kinkekaarti kõigile soovijatele läbi emaili päringu. Päring tuleb saata info@medpoint.ee
  3. Kinkekaardi ostmiseks pöördub Klient Väljastaja poole, tasub valitud Nimiväärtuse ja täidab muud ettenähtud nõuded.
  4. Väljastaja väljastab Kliendile arve, mis tõendab Nimiväärtuse tasumist ning väljastab Kliendile Kinkekaardi.
 3. Kinkekaardi tellimine
  1. Kinkekaardi tellimust esitab Klient vajaliku info ja muu teabe, mida Väljastaja küsib. Makseviisiks on pangaülekanne.
  2. Tellimuse põhjal esitatakse Kliendile tellimuse kinnitus/maksenõue.
  3. Kliendi poolt esitatud tellimus muutub poolte jaoks siduvaks, kui Klient tasub tellimuse eest.
 4. Kinkekaardi kasutamine
   1. Kinkekaarti saab kasutada Ostu eest tasumiseks Fivefingers epost või kauplusest. Kinekaardi osta või kasutaja peab ära märkima, kus ta soovib kinkekaarti kasutada.
   2. Kinkekaarti ei ole võimalik vahetada rahaks ega kasutada Kinkekaardi soetamiseks.
   3. Enne Aegumiskuupäeva saab Kinkekaarti kasutada ühe korra.
   4. Enne Ostu sooritamist teavitab Klient Müüjat, millise summa ulatuses soovib ta tasuda Kinkekaardiga.
   5. Müüjal ei ole õigust keelduda Kinkekaardi aktsepteerimisest maksevahendina, välja arvatud järgmistel juhtudel:
 1. a) Seade on rikkis;
 2. b) esineb objektiivne alus Kinkekaardi mitte aktsepteerimiseks või põhjendatud kahtlus Kinkekaardi kasutamise õigusliku aluse puudumise kohta.
  1. Kui Kinkekaardi nimiväärtus ei ole Ostu eest tasumiseks piisav, on Müüja kohustatud Kinkekaarti Ostu eest tasumiseks aktsepteerima, tingimusel, et Klient tasub ülejäänud osa sularahas, maksekaardiga, pangaülekandega või teise Kinkekaardiga.
  2. Kui Klient soovib Ostu eest täielikult tasuda Kinkekaardiga, peab ta enne Ostu eest tasumist esitama Müüjale Kinkekaardi. Kinkekaardilt loetakse Ostu eest tasumiseks triipkoodilt andmed või sisestab kaardil oleva koodi ning Ost autoriseeritakse Müüja Seadmega Kasutaja juuresolekul.
  3. Kui Nimiväärtus ei ole Ostu autoriseerimispalves esitatud summa täielikuks katmiseks piisav, lükatakse Ostu autoriseerimine tagasi.
  4. Kinkekaardi autoriseerimine toimub läbi makseterminali/kassasüsteemi. Müüja annab kauba üle või osutab teenust üksnes juhul kui Kinkekaardi autoriseerimise süsteem kinnitab Kinkekaardiga tasumise toimumist makseterminali ekraanil.
  5. Pärast kauba või teenuse eest tasumist jääb Kinkekaart Müüjale.
  6. Tellimuste eest on võimalik tasuda kinkekaardiga või saada soodustust sooduskupongiga, mis on saadud sponsor korras mõnelt ürituselt või võistluselt (näiteks auhinnaks). OÜ Inpellol on õigus sponsor korras saadud kinkekaarti mitte aktsepteerida, kui ürituse või võistluse korraldaja ei ole täitnud kahepoolset kokkulepet või lepingut.
 1. Kinkekaardi Aegumiskuupäev
  1. Kinkekaardi kehtivusaeg on 1 kuu kuni 1 aasta arvates Kinkekaardi soetamise kuupäevast. Kinkekaardile märgitakse kinkekaardi kehtivuse lõppkuupäev.
 2. Kehtetu Kinkekaart
  1. Kehtetu on Kinkekaart, millel on vähemalt üks järgmistest omadustest: a) Aegumiskuupäev on saabunud; b) kaart on rikutud; või c) kaart on võltsitud või võltsingu tunnustega.
  2. Rikutud Kinkekaart asendatakse kehtiva Kinkekaardiga vastavalt punktile 9.
  3. Kinkekaart loetakse võltsituks, kui sellel esinevad võltsingu tunnused.
  4. Võltsitud Kinkekaart tühistatakse ja selle kasutaja kaotab võltsingu tuvastamise hetkest kõik õigused Kinkekaardi kasutamiseks.
  5. Kinekaart pärineb ürituselt või võistluselt, mille kehtivuse tingimuseks on sponsorlus kokkulepete või tingimuste täitmine.Klienti teavitatakse, kui kinkekaart on antud asjaolul kehtetu.
 3. Kaebused
  1. Kõik Kinkekaardiga seonduvad kaebused tuleb Väljastajale esitada kirjalikult, märkides ära kaebuse esitaja nime, isikukoodi, kontakttelefoni ja e-posti aadressi, kaebuse asjaolud ja kaebuse esitaja nõude.
  2. Kõik kaebused tuleb Väljastajale esitada 1 (ühe) kuu jooksul arvates kaebuse esitamist põhjustavate asjaolude asetleidmist.
  3. Kaebused, mis esitatakse pärast punktis 10.2. sätestatud tähtaega ei kuulu läbi vaatamisele, nende ülevaatamise tagasi lükkamine ei kuulu vaidlustamisele ega ole edasikaevatav.
  4. Väljastaja vaatab Kliendi esitatud kaebused üle 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates kaebuse kättesaamisest.
 4. Kinkekaardi tingimuste muutmine
  1. Väljastaja jätab endale õiguse teha Kinkekaardi kasutamise tingimustes muudatusi, mis muutuvad kõigile Kinkekaardiga seotud Klientidele, Müüjaitele ja kolmandatele isikutele kohustuslikuks alates muutunud tingimuste avaldamisest veebilehel medpoint.ee
   Kinkekaardi kasutamise tingimused on avaldatud veebilehel medpoint.ee
Ostukorv
JAGA ENDA OSTUKORVI